Onkológia 2/2009

Peroperačná ruptúra tumoru pri karcinóme ovária vo včasných štádiách

MUDr. Peter Babala, MUDr. Miroslav Klačko, MUDr. Peter Mikloš, MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Peroperačná ruptúra puzdra tumoru karcinómu ovária vo včasných štádiách je možnou komplikáciou chirurgickej liečby tohto ochorenia. Neexistuje jednoznačný názor, či tento stav vplýva na prognózu ochorenia. V tomto článku je zhrnutý prehľad dostupných publikovaných prác, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.

Kľúčové slová: ruptúra tumoru, skoré štádium karcinómu ovária, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rupture of tumor during the surgery in the early stages of ovarian cancer

Peroperative rupture of tumor during the surgery in the early stages of ovarian cancer is a feasibile complication of a tretament of this disease. There are different opinions, if this complication has some influence on the prognosis of the disease. In this article there is a summary of the accessible publicated studies which are targeted on this problem.

Keywords: rupture of tumor, early stage ovarian cancer, prognosis