Onkológia 1/2006

Epidemiológia, etiológia, diagnostika a skríning karcinómu pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Karcinóm pľúc je globálne hlavnou príčinou smrti na nádorové ochorenia. Približne 90 % karcinómov pľúc je dôsledkom fajčenia. Tzv. „pasívne“, t. j. nedobrovoľné fajčenie preukazne zvyšuje riziko karcinómu pľúc u exponovaných osôb. Individuálna susceptibilita je jedným z významných faktorov podieľajúcich sa na vzniku ochorenia. Nové poznatky z epidemiológie a etiológie karcinómu pľúc otvárajú nové možnosti v diagnostike a v skríningu ochorenia. Výsledky rozsiahlych randomizovaných štúdií zameraných na využitie nových technológií v skríningu karcinómu pľúc sa očakávajú v priebehu niekoľkých rokov.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, etiológia, diagnostika, skríning.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EPIDEMIOLOGY, AETIOLOGY, DIAGNOSIS, AND SCREENING OF LUNG CANCER

Lung cancer is the leading cause of cancer death globally. Smoking causes about 90 % of all lung cancer cases. „Passive“, i.e. involuntary smoking has been confirmed to enhance the risk of lung cancer in exposed people. Individual susceptibility is one of important factors in lung cancer formation. New knowledge in epidemiology and aetiology of lung cancer gives new possibilities in diagnostic and screening of this disease. Results of large randomised trials aimed at new technologies in lung cancer screening will be available in a few years.

Keywords: lung cancer, aetiology, diagnosis, screening.