Neurológia pre prax 3/2022

Význam EEG při stanovení diagnózy nekonvulzivního status epilepticus

MUDr. Hana Krijtová, MUDr. David Krýsl, Ph.D., prof. MUDr Petr Marusič, Ph.D.

Cílem článku je poskytnout čtenáři návod pro orientaci v problematice. Pro stanovení diagnózy nekonvulzivního status epilepticus (NCSE) je nutné EEG. Za tímto účelem vznikly v posledních letech souběžně dva kompatibilní diagnostické systémy, které jsou navzájem propojené. Jsou to jednak tzv. Salcburská kritéria pro diagnózu NCSE, která definují EEG nálezy jednoznačné – potvrzující diagnózu NCSE – a nálezy nejednoznačné, které této diagnóze odpovídat mohou, ale nemusí (tzv. „možný NCSE“). Salcburská kritéria využívají precizních definicí druhého systému – Standardizované terminologie EEG u kriticky nemocných (ACNS-SCCET), který se tím stává hlavním nástrojem pro popis EEG u všech pacientů s podezřením na NCSE. Poslední verze ACNS-SCCET z roku 2021 obsahuje i návrh definicí epileptických záchvatů a statů včetně NCSE (převážně akceptující Salcburská kritéria) a tzv. „iktálně-interiktálního kontinua“, které představuje synonymum pro „možný NCSE“.

Kľúčové slová: záchvaty, epilepsie, status epilepticus, elektroencefalografie, diagnóza, iktálně-interiktální kontinuum

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

EEG in non-convulsive status epilepticus

EEG is essential for diagnosis of non-convulsive status epilepticus (NCSE). Two compatible diagnostic systems have been developed for this purpose during last 15 years. The Salzburg Consensus Criteria for Nonconvulsive Status Epilepticus define unequivocal EEG patterns that confirm NCSE but also patterns that may or may not represent NCSE (i. e. „possible NCSE“). The Salzburg Criteria adopt the rigorous definitions of the American Clinical Neurophysiology Society’s Standardized Critical Care EEG Terminology (ACNS-SCCET), which, in turn, became the main tool for description of EEG in all patients suspected to suffer from NCSE. Its latest 2021 version contains new propositions for the definitions of epileptic seizures and status epilepticus that are compatible with Salzburg Criteria, as well as a proposition for the definition of „ictal-interictal continuum“, which is synonymous with „possible NCSE“.

Keywords: seizures, epilepsy, status epilepticus, electroencephalography, diagnosis, ictal-interictal continuum