Neurológia pre prax 2/2012

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

RNDr. Daniela Řípová, CSc., doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Vaskulární demence (VD) a vaskulární kognitivní porucha tvoří heterogenní skupinu ischemického nebo hemoragického poškození mozku s postižením kognitivních funkcí. Podle lokalizace a rozsahu cévního postižení se setkáváme s různými projevy subkortikálními (především dysexekutivní syndrom a psychomotorické zpomalení) nebo kortikálními (lobární syndromy, především porucha symbolických funkcí). Podporu o vaskulární etiologii poskytuje anamnéza, některé neurologické nálezy a nálezy na CT nebo MR mozku. Léčba se zaměřuje na ovlivňování cévních rizikových faktorů. V Česku nejsou hrazeny inhibitory acetylcholinesterázy u VD, i když klinické studie prokazují jejich mírný efekt.

Kľúčové slová: vaskulární demence, vaskulární kognitivní porucha, multiinfarktová demence, subkortikální ischemická leukoencefalopatie, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vascular dementia and vascular cognitive impairment

Vascular dementia and vascular cognitive impairment include a heterogeneous group of ischemic or hemorrhagic insult (s) of the brain resulting in cognitive impairment. Based on localization and an extent of vascular patology, manifestation can be either subcortical (namely dysexecutive syndrome and decreased psychomotor speed) or cortical (instrumental functions). Vascular etiology is supported by case history, certain neurological findings and results of brain CT or MR imaging. Treatment efforts should be focused on modification of vascular risk factors. Clinical studies showed an effect of acetylcholinesterase inhibitors even in VD.

Keywords: vascular dementia, vascular cognitive impairment, multi-infarct dementia, subcortical ischemic leukoencephalopathy, diagnosis, treatment.