Neurológia pre prax 2/2021

Současná role evokovaných potenciálů v diagnostice a monitoraci roztroušené sklerózy

MUDr. Václav Boček, Ph.D.

Evokované potenciály (EP) představují poměrně senzitivní, byť málo specifickou metodu v průkazu postižení jednotlivých drah centrálního nervového systému (CNS). Jsou stále indikovány u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) či při podezření na toto onemocnění, přestože je nelze uplatnit při průkazu diseminace v prostoru (DIS). Článek přináší přehled nejčastěji aplikovaných modalit EP (zrakové, somatosenzorické, motorické, kmenové akustické atd.) a jejich užití v diagnostice a monitorování průběhu RS s přihlédnutím k jejím formám. Somatosenzorické (SEP) a motorické (MEP) EP hodnotí funkci nejdelších drah, a proto jsou nejcitlivějšími metodami v průkazu kondukční abnormity související s RS. Ukazují se také jako nejsilnější prediktory tíže budoucího postižení u pacientů s primárně progresivní RS. Role EP ustupuje v diagnostice RS do pozadí. Evokované potenciály se však jeví jako slibná metoda pro predikci průběhu onemocnění a monitoraci klinických studií s použitím nových léčiv.

Kľúčové slová: evokované potenciály, roztroušená skleróza, multimodální přístup, prognóza

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Current role of evoked potentials in multiple sclerosis diagnostics and monitoring

Evoked Potentials (EP) represent relatively sensitive but less specific method in particular central nervous subsystems lesions diagnostics. Although the method does not bring additional value to prove Dissemination in Space (DIS), their indication might be helpful in multiple sclerosis (MS) patients. This article aims to provide an overview of commonly used EP modalities in the settings of MS (visual, somatosensory, motor, brain stem acoustic) regarding to the diagnostics and monitoring of disease course of particular MS forms. Somatosensory (SEP) and Motor (MEP) EP are the most sensitive methods in diagnostics of conduction abnormity relevant to MS due to the length of the pathways they measure. Evoked potentials seem to be the strongest predictor of disability in patients with primary progressive MS. Even though the current role of evoked potentials in MS diagnostics is massively replaced by magnetic resonance imaging. EP still remain a suitable method for prediction of disease course and novel drug trials monitoring.

Keywords: evoked potentials, multiple sclerosis, multimodal approach, prognosis