Neurológia pre prax 4/2011

Nová guidelines pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby

doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Předkládaná guidelines pro Diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby vycházejí z medicíny založené na důkazech. Jednotlivé vědecké práce jsou hodnoceny podle síly důkazů, kterou přinášejí od I – nejpřesvědčivějších až po IV – nejslabší. Na základě těchto důkazů je pak poskytnuto doporučení A – účinné, B – pravděpodobně účinné, C – možná účinné. Jedná se o revizi předchozích doporučených postupů publikovaných v roce 2007. Nově jsou diskutovány biomarkery Alzheimerovy choroby – vyšetření mozkomíšního moku, magnetická rezonance a další zobrazovací metody a nové poznatky z neuropsychologie. V oblasti léčby je kritickému hodnocení podrobena řada farmak užívaných v České republice, pro jejichž účinnost nejsou dostatečné důkazy.

Kľúčové slová: guidelines, medicína založená na důkazech, Alzheimerova choroba, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New guidelines for diagnosis and therapy of Alzheimer´s disease

Guidelines for diagnosis and therapy of Alzheimer´s disease provides an evidence based review of the literature. Scientific papers are assessed according to levels of evidence, where I means the most convincing and IV means the weakest evidence. There was provided a recommendation of level A – efficient, B – probably efficient and C – possibly efficient, based on the levels of evidence. Presented guidelines revise previous recommendations published in 2007. New biomarkers of Alzheimer´s disease are discussed, especially examination of cerebrospinal fluid, magnetic resonance and other imaging methods, as well as new neuropsychological instruments. In the pharmacological section, there are critically evaluated many substances lacking sufficient evidence of its efficacy, but still used in the Czech Republic.

Keywords: guidelines, evidence based medicine, Alzheimer´s disease, diagnosis, management.