Neurológia pre prax 6/2020

Neurofyziologické metódy pri vyšetrení tremoru

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Tremor je najčastejším abnormálnym pohybom a môže byť príznakom mnohých patologických stavov. Adekvátnu terapiu volíme podľa etiológie, preto je presná a včasná diagnostika nevyhnutná. Okrem podrobnej anamnézy a precízneho klinického vyšetrenia nám cenné informácie prinášajú aj neurofyziologické metódy – hlavne elektromyografia, ale aj elektroencefalografia či evokované potenciály. Vzhľadom na zameranie časopisu sa budeme venovať hlavne využitiu neurofyziológie v klinickej praxi.

Kľúčové slová: tremor, neurofyziológia, polymyografia, elektromyografia, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurophysiological methods in examination of tremor

Tremor is the most common movement disorder and it can be a symptom of many pathological conditions. According to its etiology, we choose adequate therapy, so accurate and early diagnosis is essential. In addition to a detailed medical history and precise clinical examination, neurophysiological methods – especially electromyography, but also electroencephalography or evoked potentials – provide valuable information. Considering the focus of the journal, we will deal mainly with the use of neurophysiology in daily clinical practice.

Keywords: tremor, neurophysiology, polymyography, electromyography, diagnosis