Neurológia pre prax 2/2014

Mezioborová spolupráce při diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Jiří Piťha

Diagnostika i léčba roztroušené sklerózy vyžaduje multidisciplinární spolupráci specialistů různých profesí. Vedoucí je role neurologa, specializovaného v problematice neuroimunologie. Nezanedbatelná je však úloha praktického neurologa, praktického lékaře, neuroradiologa, očního lékaře, urologa a lékařů dalších specializací. Speciální roli v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou mají centra pro diagnostiku a terapii roztroušené sklerózy. Cílem spolupráce je včasná diagnostika a optimální léčba.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, diagnostika, léčba, mezioborová spolupráce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interdisciplinary cooperation in diagnosis and treatment of multiple sclerosis

Diagnosis and treatment of multiple sclerosis requires multidisciplinary collaboration of specialists of different professions. Leading role is a neurologist specializing in issues neuroimmunology. However, the task is considerable practical neurologist, general practitioner, neuroradiology, ophthalmologist, urologist and other physicians specializing. A special role in the care of patients with multiple sclerosis have a center for the diagnosis and treatment of multiple sclerosis. The aim of the cooperation is early diagnosis and optimal treatment.

Keywords: multiple sclerosis, diagnosis, treatment, interdisciplinary cooperation.