Neurológia pre prax 3/2021

Léčba roztroušené sklerózy perorálním kladribinem

MUDr. Radek Ampapa, MUDr. Michal Dufek, Ph.D., MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Ivana Kovářová, Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MUDr. Alena Martinková, MUDr. Marek Peterka , doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., MUDr. Aleš Tvaroh, Ph.D., MUDr. Marta Vachová, prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN

Perorální kladribin patří mezi vysoce účinné léky modifikující průběh onemocnění používané v léčbě roztroušené sklerózy. Jeho mechanismus spočívá v navození selektivní imunitní rekonstituce. Z ní vyplývá jednoduché dávkování ve dvou ročních pulzech následované dlouhodobým obdobím potenciální remise. Práce se zabývá zahájením léčby kladribinem, schématem kontrolních vyšetření a typy terapeutické odpovědi. Na základě případné aktivity onemocnění v období po podání kladribinu jsou navrženy možnosti další léčby. Dále uvádíme specifika kladribinu z pohledu plánování těhotenství a očkování.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, kladribin, terapeutická odpověď

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term management of oral cladribine treatment in multiple sclerosis

Oral cladribine is a high efficacy disease-modifying drug for treatment of multiple sclerosis. Its mode of action represents a selective immune-reconstitution resulting in simply dosing in two annual curses followed by a sustained period of a potential remission. Our work is aimed to an initiation of oral cladribine treatment, monitoring schedule and types of terapeutic response. Consequent treatment options are suggested based on eventual disease activity after cladribine courses. Furthermore, cladribine is discussed from perspective of pregnancy planning and vaccination.

Keywords: multiple sclerosis, cladribine, therapeutic response