Neurológia pre prax 5/2009

Intratekální syntéza specifických antivirových protilátek u atakovitého a primárně chronickoprogresivního průběhu roztroušené sklerózy

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

U roztroušené sklerózy mozkomíšní rozlišujeme atakovitý nebo primárně chronicko-progresivní průběh. Oba typy průběhu se liší patogenezí, imunologií, terapeutickou odpovědí a prognózou. Dosud není k dispozici laboratorní diagnostický marker pro rozlišení obou podjednotek onemocnění. Cílem práce bylo vyšetřit intratekální syntézu specifických IgG protilátek proti neurotropním virům spalniček, zarděnek a planých neštovic (MRZ reakce) u atakovitého a primárně chronicko-progresivního průběhu a stanovit její diferenciálně diagnostický význam. Vyšetřili jsme soubor 35 pacientů (n-35). Intratekální syntéza specifických protilátek byla vyjádřena protilátkovým indexem dle Reiberova vzorce. MRZ reakce byla pozitivní u 14/25 pacientů s atakovitým průběhem a u 2/10 pacientů s primárně chronicko-progresivním průběhem roztroušené sklerózy se senzitivitou 56 %, resp. 20 %. Rozdíl v pozitivitě MRZ reakce u obou průběhů podporuje hypotézu o odlišné patogenezi a MRZ reakci lze použít jako doplňkový diferenciálně diagnostický marker.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza mozkomíšní, atakovitě-remitentní průběh, primárně chronicko-progresivní průběh, intratekální syntéza, MRZ reakce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intrathecal synthesis of specific antiviral antibodies in relapsing-remitting and primary chronic progressive courses of multiple sclerosis

The relapsing-remitting and primary chronic progressive courses are distinguished in cerebrospinal multiple sclerosis. Both these types differ in the pathogenesis, immunology, therapeutic response, and prognosis. No laboratory diagnostic marker to distinguish these two disease subentities has been available to date. Our aim was to assess the intrathecal synthesis of specific IgG antibodies against the neurotropic measles, rubella, and herpes zoster viruses (the MRZ reaction) in the relapsing-remitting course and primary chronic progressive course and to establish its differential diagnostic significance. A cohort of 35 patients (n = 35) was investigated. The intrathecal synthesis of specific antibodies was expressed by the antibody index using Reiber‘s formula. The MRZ reaction was positive in 14 out of 25 patients with the relapsing-remitting course and in 2 out of 10 patients with the primary chronic progressive course of multiple sclerosis with sensitivities of 56 % and 20 %, respectively. The difference in the positivity of the MRZ reaction in both the courses supports the hypothesis of different pathogeneses, suggesting that the MRZ reaction may be used as a complementary marker in differential diagnosis.

Keywords: cerebrospinal multiple sclerosis, relapsing-remitting course, primary chronic progressive course, intrathecal synthesis, MRZ reaction.