Dermatológia pre prax 3/2010

Těžký případ rozacey

MUDr. Zuzana Nevoralová

Autorka popisuje příklad pacienta s diagnózou rozacea – papulopustulózní a fymatózní subtyp. Pacient byl sledován a léčen ambulantně v Akné poradně kožního oddělení. Nález na obličeji byl typický. Úvodní léčba perorálním metronidazolem zlepšila zánětlivou složku kožních projevů, následná desetiměsíční kůra perorálním izotretinoinem pak vedla k výraznému zmenšení fymatózních mas. Vynikající nález přetrvává jeden rok po ukončení perorální léčby. Pacient užívá jen správnou lokální dermokosmetiku a dodržuje režimová opatření.

Kľúčové slová: rosacea faciei, diagnóza, léčba

stiahnuť celý článok v pdf

A severe case of rosacea

A case of papulopustular and phymatous rosacea is presented. A patient with this diagnosis was treated at the Acne clinic. Clinical features of the illness were typical. First, a treatment with peroral metronidazol was administered and inflammatory components were improved. Later, the therapy with peroral isotretinoin for 10 months had a positive effect on phymatous mass. After one year, an excellent result of the treatment is still present. The patient is using suitable dermatocosmetics and he is following all rosacea protection’measures.

Keywords: rosacea faciei, diagnosis, treatment