Dermatológia pre prax 3/2012

Psoriáza – možnosti lécby, edukace pacienta

Marie Navrátilová, Jana Miklíková

Psoriáza se řadí mezi nejčastější dermatologická onemocnění, jehož správná diagnostika je založena na přítomnosti charakteristických klinických projevů. Základním pomocným vyšetřením u diagnosticky nejednoznačných případů je kožní biopsie. Nové poznatky o etiopatogenezi tohoto onemocnění jsou základem cílenější terapie, která je v posledních několika letech dostupná zejména v podobě systémově aplikovaných biologických preparátů. Pomocí moderních terapeutických postupů je v dnešní době možné kontrolovat průběh tohoto chronického zánětlivého onemocnění a významně zlepšit kvalitu života pacientů.

Kľúčové slová: psoriáza, etiopatogeneze, diagnostika, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis – treatment options, patient education

Psoriasis is among the most common skin diseases whose correct diagnosis is based on the presence of characteristic clinical features. The basic complementary examination in diagnostically uncertain cases is skin biopsy. Recent knowledge on the aetiopathogenesis of this disease has provided the basis for a more targeted therapy which has recently been available particularly in the form of systemically administered biological agents. Using modern therapeutic strategies, it is currently possible to control the course of this chronic inflammatory condition and to significantly improve the quality of life of patients.

Keywords: psoriasis, aetiopathogenesis, diagnosis, treatment.