Dermatológia pre prax 2/2007

LÉČBA ATOPICKÉ DERMATITIDY/EKZÉMU LÉČBA ATOPICKÉ DERMATITIDY/EKZÉMU

MUDr. Nina Benáková

Článek informuje o nových objevech poruchy kožní bariéry a jejich významu v patogenezi atopické dermatitidy. Po praktickém přehledu forem atopické dermatitidy, současné diagnostiky a léčby a jejich zásad jsou uvedena doporučení: otázky edukace, pátrání po provokačních faktorech, prevence, používání a příklady emoliencií, lokálních kortikoidů a jejich bezpečnostních režimů. Text je doplněn o doporučení osvětové literatury pro pacienty

Kľúčové slová: atopická dermatitida, porucha bariéry, diagnostika, emoliencia a kortikoidy, edukace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN ADULTS

The author informs about new discoveries of skin barrier disorders and their importance in pathogenesis of atopic dermatitis. Guidelines for primary care physicians follow a review of forms of atopic dermatitis, contemporary diagnostics and treatment ant their principals: questions of educations, screening of triggering factors, prophylaxis, use and examples of emolients, local steroids and therapy safety regimes. The text contains also recommendations of educational literature for patients.

Keywords: atopic dermatitis, barrier disorder, diagnosis, emolients and steroids, education