Dermatológia pre prax 4/2008

KOPŘIVKY VYVOLANÉ IMUNOLOGICKÝMI MECHANIZMY

doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Kopřivky vyvolané imunologickými mechanizmy (alergické, anafylaktické, alergická hypersenzitivita) mají akutní nebo chronický průběh. V patogenezi se uplatňuje anafylaktický nebo imunokomplexový typ přecitlivělosti, deficit v komplementovém systému a autoimunitní mechanizmy. V etiologii akutních kopřivek především potraviny, léky, inhalované, virové, mikrobiální a parazitární antigeny. U chronických kopřivek léky, potraviny, infekce, chronické zánětlivé a autoimunitní choroby, psychogenní faktory a autoimunita. V článku je uveden přehled etiopatogenetických faktorů, klinického obrazu, diagnostických postupů a léčby.

Kľúčové slová: alergické kopřivky, alergická hypersenzitivita, etiopatogeneze, klinický obraz, vyšetření, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

URTICARIA INDUCED BY IMMUNOLOGICAL MECHANISM

Urticaria induced by immunological mechanisms (allergic, anaphylactic, allergic hypersensitivity) have acute or chronic course. In applying the pathogenesis of anaphylactic or immunocomplex type hypersensitivity, the deficit in complement system and autoimmune mechanisms. In acute urticaria food, medicines, inhaled, viral, bacterial and parasite antigens. For chronic urticaria medicines, food, infection, chronic inflammatory and autoimmune diseases, psychogenic factors and autoimmunity. The article gives an overview of aetiopathogenesis factors, clinical, diagnostic procedures and treatment.

Keywords: allergic urticaria, allergic hypersensitivity, aetiopathogenesis, clinical picture, diagnosis, treatment