Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Malígne nádory kostí u detí
    MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2017, Prehľadové články )
  • DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA CHRÁPANIA U DETÍ
    prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
    (6/2007, Prehľadové články )