Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Tyreotoxická periodická paralýza
    prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Dana Novotná, Ph.D., MUDr. Helena Schneiderová, MUDr. Jan Papež, MUDr. Martin Jouza
    (2/2018, Pôvodné práce & kazuistiky )