Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Raynaudov fenomén ako súčasť choroby z vibrácií
    doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MUDr. Andrej Bízik, MUDr. Lucia Kukučková, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
    (3/2012, Medziodborové konzílium )