Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kompartment syndróm
    prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
    (1-2/2012, Prehľadové články )
  • Poranenia aa. verterbrales pri poraneniach krčnej chrbtice
    prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., MUDr. Ľudovít Hajnovič, PhD., Dr. med. Ludwig Schütz
    (1/2015, Pôvodné práce a kazuistiky )