Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Cerebrovaskulárne ochorenia u detí
    MUDr. Miriam Kolníková, MUDr. Marta Miklošková, doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc.
    (4/2012, Prehľadové články )
  • Arteriální trombóza u desetileté dívky
    doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. Daniel Czerný, MUDr. Tomáš Pískovský, MUDr. Barbora Králiková, MUDr. Bohumír Blažek, MUDr. Václav Procházka, Ph.D.,, doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
    (4/2013, Kazuistiky )