Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii
    prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Vladimír Holec, MUDr. Agáta Holecová, doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., Mgr. Zuzana Adamčíková
    (4/2011, Prehľadové Články )
  • Probiotiká v živote človeka
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehotská, PhD.
    (1/2013, Aktuálna farmakoterapia )