Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Poruchy metabolizmu vitamínu B12
    MUDr. Katarína Fabriciová, MUDr. Darina Behúlová, PhD., RNDr. Jozefína Škodová, MUDr. Darina Holešová, MUDr. Mária Ostrožlíková, Ing. Katarína Schmidtová, doc. MUDr. Viktor Kožich, PhD.
    (4/2012, Prehľadové články )
  • Deficit vitamínu B12
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Katarína Juríčková
    (5/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )