Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Cerebrovaskulárne ochorenia u detí
    MUDr. Miriam Kolníková, MUDr. Marta Miklošková, doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc.
    (4/2012, Prehľadové články )
  • Cievne mozgové príhody u detí z pohľadu pediatra
    MUDr. Ľudmila Doláková, MUDr. Ing. David Černík, MBA, MUDr. Stanislav Okapec, MUDr. Filip Cihlář, PhD., MUDr. Pavel Kmeč, MUDr. Juraj Oravec, MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
    (4/2021, Prehľadové články )