Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Poruchy metabolizmu vitamínu B12
    MUDr. Katarína Fabriciová, MUDr. Darina Behúlová, PhD., RNDr. Jozefína Škodová, MUDr. Darina Holešová, MUDr. Mária Ostrožlíková, Ing. Katarína Schmidtová, doc. MUDr. Viktor Kožich, PhD.
    (4/2012, Prehľadové články )