Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Probiotiká v živote človeka
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehotská, PhD.
    (1/2013, Aktuálna farmakoterapia )