Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Online nástroje na hodnotenie rizika v onkológii
    MUDr. Ján Slopovský, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
    (4/2020, Prehľadové Články )