Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Farmakologické vlastnosti apixabanu
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2019, Hlavná téma )