Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Poruchy metabolizmu vitamínu B12
  MUDr. Katarína Fabriciová, MUDr. Darina Behúlová, PhD., RNDr. Jozefína Škodová, MUDr. Darina Holešová, MUDr. Mária Ostrožlíková, Ing. Katarína Schmidtová, doc. MUDr. Viktor Kožich, PhD.
  (4/2012, Prehľadové články )
 • Cielená liečba závažnej multisystémovej histiocytózy z Langerhansových buniek
  Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Annamária Špotová, MUDr. Martina Mikesková, MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Andrea Hrašková, prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
  (1/2018, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Deficit vitamínu B12
  prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Katarína Juríčková
  (5/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Transplantácia krvotvorných buniek u pediatrických pacientov so zlyhaním krvotvorby
  MUDr. Peter Švec, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Ivana Boďová, PhD., MUDr. Jana Košťálová, MUDr. Alica Chocholová, PhD., MUDr. Lucia Géczová
  (1/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )