Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Trombofília a hepatocelulárny karcinóm
    MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Dagmar Styková, prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
    (2/2017, Prehľadové články )
  • Kompartment syndróm
    prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
    (1-2/2012, Prehľadové články )