Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
    (3-4/2015, Aktuálna farmakoterapia )
  • Dojčenie a lieky
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Martina Perháčová
    (2/2016, Klinická farmácia )