Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kognitivní deficity u schizofrenie
    PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., MUDr. Katarína Obereignerů, Mgr. Tomáš Divéky, prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
    (3/2011, Prehľadové články )