Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Genetické pozadie von Willebrandovej choroby
    RNDr. Jana Žolková, PhD., RNDr. Zuzana Kolková, PhD., RNDr. Dušan Loderer, PhD., Mgr. Dana Provazníková, PhD., RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD., MUDr. Alena Strýčková, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2021, Hlavná téma )