Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Trombofilné stavy a gravidita
    doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lenka Bartošová,, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
    (1/2010, Hlavná téma )