Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Máme dceru…, nebo ne? Syndrom necitlivosti na androgeny
    MUDr. Silvia Bajová, MUDr. Jitka Kytnarová, doc. MUDr. Alice Baxová, doc. MUDr. Radim Kočvara, Ph.D., MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., MUDr. Rachel Paslerová, prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
    (5/2014, Pôvodné práce & kazuistiky )