Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pozdní diagnostika páteřního postižení u myelomu
    MUDr. Svatopluk Řehák, CSc., MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MUDr. Václav Málek, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc., MUDr. Pavel Ryška, Ph.D., MUDr. Kurt Kaltofen, MUDr. Tomáš Česák, MUDr. Martin Kanta, Ph.D., MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Tomáš Hosszú
    (3/2005, Informácie z praxe )
  • Koža a reumatické ochorenia
    prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
    (3/2012, Téma roka )