Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Metabolický syndróm u detí a úskalia jeho diagnostiky
  prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., MUDr. Katarína Babinská, ml.
  (3/2011, Pôvodné práce )
 • Komplexní metabolické změny u obézních dětí
  MUDr. Zlatko Marinov, MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
  (2/2012, Prehľadové články )
 • Poruchy metabolizmu vitamínu B12
  MUDr. Katarína Fabriciová, MUDr. Darina Behúlová, PhD., RNDr. Jozefína Škodová, MUDr. Darina Holešová, MUDr. Mária Ostrožlíková, Ing. Katarína Schmidtová, doc. MUDr. Viktor Kožich, PhD.
  (4/2012, Prehľadové články )