Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Cervikálne vertigo
  MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., MUDr. Andrea Hlubeková, MUDr. Katarína Carter, MUDr. Martin Šimo
  (5/2009, Prehľadové články )
 • Úzkostné poruchy v neurologii
  MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Erik Herman, Ph.D.
  (4/2010, Z pomedzia neurológie )
 • Léze mozkových nervů u dětí
  MUDr. Josef Kraus, CSc. , Marie Brožová, MUDr. Věra Sebroňová
  (5/2012, Hlavná téma )
 • Dlhá cesta k správnej diagnóze
  MUDr. Iveta Koščová, MUDr. Zuzana Gregová, MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
  (2/2022, Informácie z praxe )
 • Klasifikácia vaskulitíd
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Zuzana Ferenčíková
  (2/2015, Hlavná téma )