Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Manažment detí s autizmom
    MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., MUDr. Anna Pivovarčiová, MUDr. Silvia Hnilicová
    (2/2014, Prehľadové články )
  • Aneuryzma abdominálnej aorty – perkutánne endovaskulárne riešenie
    MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, MUDr. Marek Tóth, MUDr. Terézia Urlandová, MUDr. Daniela Hladíková, MUDr. Jana Margitfalviová , MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Erika Drangová, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MUDr., Ivan Vulev, PhD., MPH
    (S2/2013, Ochorenia aorty )