Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Osteoporóza a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
    (4/2014, Aktuálna farmakoterapia )
  • Geriatrický pacient a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
    (1/2012, Klinická farmácia )