Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Osteoporóza a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
    (4/2014, Aktuálna farmakoterapia )
  • Feochromocytóm
    MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
    (2/2013, Prehľadové články )