Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Albrightova hereditární osteodystrofie
    MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D., doc. MUDr. Dmitry V. Kazakov, Ph.D., Mgr. Jana Němcová, RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D., prof. MUDr. Michal Michal
    (2/2010, Medziodborové konzílium )
  • GORLIN-GOLTZŮV SYNDROM
    MUDr. Renata Kučerová, Ph.D., MUDr. Martina Bienová, Ph.D., doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
    (1/2008, Kazuistiky )