Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pľúcne mykózy
    h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Veronika Ballová, MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Ján Lakota, CSc., MUDr. Andrej Vranovský, prof. RNDr. Jan Trupl, CSc.
    (7-8/2005, Prehľadne )
  • Mukormykóza ako život ohrozujúca komplikácia pacientov s akútnou leukémiou
    MUDr. Eva Bačová, MUDr. Filip Chovanec, MUDr. Miroslava Makohusová, PhD., MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Martina Mikesková, MUDr. Andrea Hrašková, prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2020, Pôvodné práce & kazuistiky )