Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Ľudský mikrobióm a kolorektálny karcinóm
    doc. MUDr. Michal Mego, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., RNDr. Soňa Čierniková, PhD., Viola Števurková, Mgr. Nikola Ďuríková, RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.
    (5/2016, Prehľadové Články )
  • Leak kolorektálnej anastomózy
    prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Edward Huľo, PhD., MUDr. Ľubomír Strelka, PhD., MUDr. Martin Vojtko, MUDr. Soňa Huľová, MUDr. Lucia Rišková
    (2/2014, Pôvodné práce )