Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Prierezové údaje Národného registra trombofilných stavov Slovenskej republiky
  MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, RNDr. Jela Ivanková, Kvetoslava Kulichová
  (1/2017, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Trombofilné stavy a gravidita
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lenka Bartošová,, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
  (1/2010, Hlavná téma )
 • Národný register trombofilných stavov v Slovenskej republike
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2011, Elektronická príloha )
 • Trombofilné stavy
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Ivana Plameňová , PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Hlavná téma )
 • Trombofilné stavy vo vzťahu ku gravidite
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Hlavná téma )