Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientok s abortami
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., RNDr. Mária Škereňová, RNDr. Jela Ivanková, prof.MUDr. Ján Staško, PhD.
    (2/2016, Hlavná téma )
  • Syndróm lepivých doštičiek
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (2/2016, Prehľadové články )