Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • INTRACELULÁRNÍ PATOGENY V UROLOGII
    MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Jiří Poněšický, MUDr. Milan Bartůněk
    (5-6/2007, Prehľadné Články )
  • Infekcia protézy aortobifemorálneho bypassu – kazuistika
    prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., MUDr. Martina Zavacká, PhD., MUDr. Marián Tomečko, PhD., MUDr. Peter Štefanič, MUDr. Peter Berek, PhD., MUDr. Ivan Kopolovets, PhD., MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
    (3/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )