Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Malígne nádory kostí u detí
    MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2017, Prehľadové články )
  • Zriedkavé chronické pľúcne ochorenie u 17-ročného pacienta – kazuistika
    MUDr. Jaroslava Orosová, MUDr. Peter Talarčík, MUDr. Miloš Kuriačka, MUDr. František Strmiska, PhD., MUDr. Jaromír Krbaťa, MUDr. Pavol Omaník, PhD., doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP
    (1/2018, Pôvodné práce & kazuistiky )