Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Súčasná antikoncepcia u adolescentiek
  MUDr. Rastislav Sysák, PhD., MUDr. Marta Cvejkušová, doc. MUDr. Peter Štencl, CSc., MUDr. Viera Oroszová, MUDr. Alexandra Filkászová
  (2/2014, Prehľadové články )
 • Osteoporóza a kvalita života
  doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
  (4/2014, Aktuálna farmakoterapia )
 • Liečebné postupy acne vulgaris
  doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
  (4/2013, Aktuálna farmakoterapia )