Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Primárny germinálny tumor mediastína
    MUDr. Tomáš Borseník, MUDr. Lucia Prušanská, MUDr. Judita Puškáčová, PhD., MUDr. Andrea Mocná, MUDr. Andrea Hrašková, MUDr. Igor Béder, PhD., prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2022, Pôvodné práce & kazuistiky )