Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Glossitis atrophica (Vyhladený jazyk)
    MDDr. Marcel Riznič, PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Silvia Timková, PhD., MDDr. Martina Kyjovská Čičváková
    (1/2018, Medziodborové konzílium )
  • Lingua geographica (mapovitý jazyk)
    MUDr. Silvia Timková, PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc., MDDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Jozef Minčík, PhD., MDDr. Andrea Konečná
    (2/2017, Medziodborové konzílium )