Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger syndróm) – kazuistika
    MUDr. Katarína Bernadičová, MUDr. Mariana Holobradá, doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA, MUDr. Katarína Mojžišová, MUDr. Gabriela Hrčková, RNDr. Martina Hikkelová, PhD.
    (3/2016, Pôvodné články & kazuistiky )
  • Albrightova hereditární osteodystrofie
    MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D., doc. MUDr. Dmitry V. Kazakov, Ph.D., Mgr. Jana Němcová, RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D., prof. MUDr. Michal Michal
    (2/2010, Medziodborové konzílium )